O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Spotkanie Klubu Przyjaciół Lasu

Fundacja im. G. Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu  Klubu Przyjaciół Lasu, które organizuje wspólnie z MDK „Dom Harcerza” przy Lotniczej 1 w Krakowie oraz fundacją Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

Klub Przyjaciół Lasu, któremu patronuje LKP „Puszcza Niepołomicka” oraz Koło Naukowe Leśników na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, to międzypokoleniowe spotkania z ciekawymi gośćmi- przyrodnikami i miłośnikami lasu, których celem jest szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-leśna dzieci, młodzież i osób dorosłych. Prowadzący Klub dzielą się
z nami  nie tylko swoją wiedzą przyrodniczą, ale również pasją i zamiłowaniem do lasu.

Temat najbliższego Klubu brzmi: „Dzikie zwierzęta na terenie Krakowa”. Spotkanie poprowadzą – w ramach wolontariatu przyrodniczo-leśnego -  studenci sekcji łowieckiej Koła Naukowego Leśników na UR w Krakowie. Niech rozmowa z młodymi leśnikami będzie zaproszeniem do odwiedzania lasu i inspiracją do poszukiwań własnych pasji i talentów
związanych z przyrodą. Spotkanie poprzedzą konkursy plastyczne dla dzieci o tematyce przyrodniczej, które przygotują animatorzy MDK „Dom Harcerza”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a upominki wręczą prowadzący Klub studenci.

Zapraszamy!