O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Wyjazd młodzieży do Rosji

W czerwcu 2017 roku Fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży” wsparła II Wymianę Młodzieży Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Małopolskiego Oddziału w Krakowie Polska-Burjacja pn. „Śladami unikalnej syberyjskiej przyrody i polskich diaspor, czyli z Dolinek Podkrakowskich na Syberię”.

Wymiana młodzieży realizowana  jest w oparciu o współpracę z Policealną Bajkalską Szkołą Turystyki w Ułan-Ude oraz Narodowo-Kulturową Autonomią Polaków w mieście Ułan-Ude „Nadzieja”.

W wymianie udział wzięła 10-osobowa grupa polskich uczniów i opiekunów (8 uczniów i 2 opiekunów). Głównym celem wyjazdu do Rosji było wspieranie ambitnych, młodych ludzi  w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu charakterów i wchodzeniu w dorosłe, odpowiedzialne życie, podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz polskiej mniejszości narodowej, poznanie kultury, sztuki, religii, tradycji, języka i obrzędów Rosji, Burjacji i Polski, jak również poznanie dziedzictwa historycznego polskich diaspor na Zabajkalu oraz unikalnej syberyjskiej przyrody.

W ramach wymiany odbyło się wiele wycieczek, spotkań  edukacyjnych, wydarzeń  kulturalnych i przedsięwzięć krajoznawczych, mających na celu zacieśnienie współpracy polsko-rosyjskiej oraz poznanie historii, elementów tradycji, kultury i religii rosyjskiej i buriackiej.

W programie pobytu młodzieży było wiele wydarzeń min.: zwiedzanie miejscowości - Irkuck Ułan Ude, Bajkał, Tarbagataj, Ust Barguzin, Iwołgińsk, udział w rejsie promem po rzece Barguzin i pobyt w fili Policealnej Bajkalskiej Szkoły Turystyki w Ust-Barguzin, zwiedzanie Barguzińskiego Parku Narodowego, gościna w Filii Koledżu w Tarbagataj, przejazd fragmentem słynnej Kolei Transsyberyjskiej, zwiedzanie stolicy rosyjskiego buddyzmu - Iwołgińska, wizyta u Starowierców w Tarbagataj, zwiedzanie rezerwatu  „Lew” nad Selengą - największą rzeką wpadającą do Bajkału, zwiedzanie świętych miejsc szamańskiego obrzędu, zwiedzanie starej zabudowy Irkucka, spotkania edukacyjne w Domu Przyjaźni w Ułan Ude, spotkania edukacyjne w siedzibie Narodowo-Kulturowej Autonomii Polaków w Ułan Ude „Nadzieja”.

Zobacz podziękowania dla naszej fundacji.