O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

O nas

Fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży” została powołana, by nieść wszechstronną pomoc młodym, zdolnym ludziom, którzy chcą się uczyć i rozwijać swoje talenty, mimo trudności i przeciwności życia.

Inicjatorem powołania Fundacji był Grzegorz Stech. Po jego śmierci inicjatywę realizują osoby, które poznały Grzegorza jako prawego, dobrego człowieka, znakomitego inżyniera drogownictwa, sprawnego dyrektora prężnie zarządzanej instytucji samorządowej.

Pierwsze środki na realizację celów statutowych Fundacja zgromadziła 3 lipca 2013 roku z dobrowolnych datków żałobników, którzy towarzyszyli Grzegorzowi Stechowi w jego ostatniej, ziemskiej drodze.

Mamy różne doświadczenia zawodowe i społeczne. Łączy nas pragnienie wspierania ambitnych, młodych ludzi, pomaganie im w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu charakterów i wchodzeniu w dorosłe, odpowiedzialne życie.

Nasze działania kierujemy do uczniów i studentów, którzy są zdolni, ambitni i chcą pokonać krąg niemocy wynikającej z ubóstwa lub niewydolności środowiska. Chcemy wspierać i nagradzać ich starania oraz być obecni na kolejnych etapach edukacji i rozwoju osobistego.

Chcemy budować mosty, na których spotykać się będą ludzie poszukujący możliwości współpracy na rzecz zdolnych, młodych ludzi.

Czekamy na osoby, które chcą z nami realizować cele Fundacji. Wspólnie możemy zrobić bardzo wiele.