O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

SPIS TREŚCI

            ROZDZIAŁ I             POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                      

            ROZDZIAŁ II            CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
             

            ROZDZIAŁ III           MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI   
                           

            ROZDZIAŁ IV           ORGANY FUNDACJI      
                                                

            ROZDZIAŁ V            TYTUŁY I ODZNACZENIA        
                                     

            ROZDZIAŁ VI           POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI  
 

            ROZDZIAŁ VII          POSTANOWIENIA KOŃCOWE