O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ V

TYTUŁY I ODZNACZENIA

 § 26.

1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale honorowe i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
2. Wzory pieczęci, orderów, odznak i medali honorowych, wraz z regulaminem ich przyznawania, a także zasady
i tryb nadawania tytułów określa uchwałą Zarząd.